Verksamhetsberättelser

Som sig bör i en seriös förening, har även Dyrgriparna en del mer formella inslag i sin verksamhet - eller snarare hade, för numer är det mest bara idrottande som gäller. Under många år hade vi dock exempelvis årsmöten och knutna till dessa togs också en årlig verksamhetsberättelse fram, alltså en sammanfattning över vad som hänt inom föreningen det gångna året. När vi nu fått lite distans till de seriösa åren i Dyrgriparnas historia, kan det vara under­hållande att ta del av dessa gamla verksamhetsberättelser - mycket nöje!

Verksamhetsberättelser