Volleyboll - Spelregler

Giltiga från och med vårsäsongen 2010
För korpens seriespel gäller Svenska Volleybollförbundets regler, så som de var vid korpsäsongens start, med följande undantag:
 
§1 Matchstart
Före matchen startas lottas rätten att välja serve eller sida. Servordningen gäller sedan hela matchen, även tredje set. Lottning sker enligt domarens tycke.
 
§2 Matchtid
Matcherna skall starta senast 18.10 respektive 19.10.
Klockan. 19.00 resp. 19.55 avbryts matcherna.
Klockan i hallen är officiellt matchur, om inget annat överenskommits.
Boll i spel när tiden är ute räknas.
Laget som har flest poäng då matchen avbryts, vinner setet även om poängskillnaden är endast ett.
Skulle poängställningen i pågående set vara lika så tillgrips “tie-break” enligt följande:
 - Laget som vann senaste bollen börjar serva
 - Lagen servar varannan serve.
 - Först till 2 poäng vinner setet.
Om set-ställningen är lika när tiden tar slut spelas tredje set med tie-break-reglerna.
 
§3 Poängräkning
Matcherna spelas i bäst av 3 set.
Set 1 och 2 spelas till 21 poäng med minst två poäng i skillnad.
Set 3 spelas till 11 poäng med två poäng i skillnad. Om set 1 vunnits utan att ha spelats p.g.a. ej fullständigt lag så spelas även set 3 till 21 poäng.
Poäng räknas på varje boll oavsett servare, s.k. running score.
Om speltiden upphör innan matchen slutspelats kan set-siffrorna bli 1-0, 2-0 eller 2-1.
Vid lika poängställning under pågående set avgörs setet enligt beskrivning i § 2.
Vunnen match ger 3 poäng.
Förlorande lag får 1 poäng om de vunnit ett set.
 
§4 Laget
Lagen skall vara mixade.
Fördelningen mellan könen får vara 3+3, 4+2, 3+2 eller 4+1.
Matcherna spelas med lagets ordinarie spelare samt högst en inlånad spelare. En spelare får endast vara ordinarie i ett lag. Spelare kan lånas in från närmast överliggande division eller någon av de underliggande divisionerna. Spelare får inte lånas in från den egna divisionen.
Aktiva spelare, d.v.s. spelare som under säsongen deltagit i nationellt seriespel, får ej delta.
Om det i efterhand uppdagas att ej tillåtna spelare ingått i laget räknas det som att laget har lämnat WO.
 
§5 Ej fullständigt lag
Ett lag som tvingas spela på enbart 5 spelare får endast 2 matchpoäng om de vinner matchen. Undantag görs för första tillfället laget vinner en match med endast 5 spelare. Då får laget som vanligt 3 matchpoäng.
Kompletterande spelare får tillkomma efter matchstart, men får bara komma in mellan seten och påverkar inte statusen om fullständigt lag.
Spel är ej tillåtet med mindre än 5 spelare. Är man färre än 5 spelare när klockan är 10 över tappar man första set. Är man fortfarande inte 5 spelare eller fler när klockan är 20 över så räknas det som WO.
Om laget blir ej fullständigt efter matchstart, t.ex. p.g.a. skada, spelas matchen vidare och statusen för fullständigt lag förblir oförändrad.
Om matchen spelas med endast 5 spelare lämnas position 6 (mitt bak) tom. Den roteras förbi. D.v.s. ingen lucka behöver roteras runt.
 
§6 Spelarbyte
I varje set får byten göras antingen enligt officiella reglerna eller enligt rotationsprincipen. Positionen där spelarna roteras in och ut får vara vilken som, men samma position måste användas under hela setet. Om rotationsbytet skulle skapa en otillåten laguppställning roteras endast spelarna på planen och inget byte sker. Spelarbyten enligt de officiella reglerna får endast göras om laguppställningen förblir tillåten.
 
§7 Näthöjd
Näthöjden skall vara 235 cm.
 
§8 Time-out
Maximalt antal time-out per set är 2.
Time-out tillåts ej under de sista 5 minuterna av speltiden.
 
Dessutom gäller följande bestämmelser:
1.  Lagen skall hjälpa till med uppsättning och nedtagning av nät mm för att tiden skall kunna utnyttjas på bästa sätt för spel.
2.  För att underlätta för de lag som har hallansvaret måste alla hjälpas åt att hålla ordning efter sig. När sista matchen är avblåst skall alla se till att skynda sig att plocka i ordning och lämna hallen.
3.  Laget som har hallansvaret tar med sig den röda ryggsäcken hem och ser till att resultatet blir uppdaterat på www.freso.se/Volleyboll så snart som möjligt. Senaste serietabellen ska skrivas ut och placeras i pärmen. Vid följande speltillfälle ska matchprotokollen skrivas ut och tas med i ryggsäcken.
 
 

Förtydligande av spelregler

Övertramp över mittlinjen
  • Om man berör motståndarens planhalva eller berör och är ovanför planhalvan med hela foten ska det alltid bedömas som ett övertramp. Om någon del av foten/fötterna berör mittlinjen eller är direkt ovanför mittlinjen är det inget övertramp.
  • Om man berör motståndarens planhalva med någon annan kroppsdel ska det bara bedömas som övertramp om det stör motståndarens spel.

Domaren bedömer om spelet störs av beröringen.

 
Nätberöring

Från och med hösten 2015 sker en återgång till att ingen som helst beröring av nätet är tillåten.

Följande nätberöringar räknas som fel:

  • Om man i samband med en spelhandling berör den översta delen av nätet (det vita bandet) eller de översta 80 cm av en antenn.
  • Om man tar hjälp av nätet när man spelar bollen.
  • Om man gör något som hindrar något som motståndaren har rätt att göra för att kunna spela bollen.

Om man berör någon annan del av nätet räknas det bara som fel om det stör spelet.

Domaren bedömer om spelet störs av beröringen.

 
 
Till början av sidan