Medlemsbladet Dyrgripen

Under Dyrgriparnas första år var inte bara de idrottsliga ambitionerna höga, utan så var fallet även inom många andra områden där föreningen var verksam. Detta resul­terade bland annat i att Dyrgriparna vid tre tillfällen under åren 1990 till 1992, gav ut ett medlemsblad kallat Dyrgripen - ja, vad vad skulle det annars heta? Du kan ta del av dessa fylliga medlemsblad via nedanstående länk - mycket nöje!

Medlemsbladet Dyrgripen nr 1, 2-3 och 4